Biuro organizacyjne zawodów:
Kwidzyński Centrum Kultury
82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 13
tel./fax: 55 279 35 28
e-mail: kck@kck-kwidzyn.pl

Adres korespondencyjny organizatorów:
Kwidzyński Klub Tańca PROGRESS
82-500 Kwidzyn, ul. Słowiańska 13
e-mail: kkt-progress@wp.pl

Kierownik turnieju:
Jarosław Grunt, tel. 604 499 336